CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Vệ sinh công nghiệp tại Khu dân cư Nam Long 1 huyện Cần Đước Long An   Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài   Vệ sinh công ty NTE   Vệ sinh KCN Biên Hòa